Internationalisation of Electronic Communications Training

Co nabízíme?

Na těchto stránkách najdete informace o projektu IntEleCT a jeho klíčové výstupy:

  • sada veřejně přístupných online kurzů zaměřených na oblast elektronických komunikací (podrobnosti…)

Pro koho?

Kurz je určen pro všechny zájemce, kteří mají zájem o doplnění znalostí v oblasti elektronických komunikací a telekomunikační techniky o nejnovější poznatky a souvislosti (například pro absolventy středních či vysokých škol, zaměstnance a zkušené odborníky jak na technických, tak netechnických pozicích).

Kdo mi pomůže?

Kurz je podporován tutorem, tedy učitelem e-learningového studia, který Vás podle potřeby povede jak po stránce technické, tak odborné.

Autoři

Autory kurzu jsou odborníci zejména z univerzit a průmyslových podniků sedmi zemí EU (podrobnosti…)

Za kolik?

Náklady na vytvoření kurzů i na jejich pilotní běh po celý rok 2011 jsou hrazeny z grantových prostředků EU a z prostředků partnerů projektu. Účastník kurzu, který se přihlásí ke studiu v roce 2011, tedy nehradí žádné poplatky.

Jak?

Online kurzy jsou nabízeny v elektronické formě jako dálkově přístupné. Účastník potřebuje pouze připojení k Internetu a počítač s internetovým prohlížečem.

A doba studia?

To záleží na Vás, na Vašich předchozích znalostech a zkušenostech, na Vašich časových možnostech, na schopnostech vstřebávat novou látku. Doporučená doba studia jsou dvě hodiny pětkrát týdně po dobu dvou měsíců (na každý kurz).

Certifikáty

Successful course participants can obtain a certificate.