Internationalisation of Electronic Communications Training

Co proponujemy?

Na niniejszych stronach znajdziecie Państwo najważniejsze informacje o projekcie IntEleCT i jego rezultatach.

  • Projekt oferuje zestaw publicznie dostępnych kursów online o tematyce związanej z komunikacją elektroniczną. (details…)

Dla kogo?

Kursy są skierowane do pracowników, którzy potrzebują podniesienia lub zmiany kwalifikacji oraz uzupełnienia wiedzy dotyczącej najnowszych osiągnięć technologicznych.

Kto może mi pomóc?

Kursy są tutorialami, tzn. odbywają się w systemie e-learningu z udziałem nauczyciela, który pokieruje nauką zgodnie z Państwa potrzebami w kwestiach specjalistycznych i technicznych.

Autorzy

Autorzy kursów są ekspertami z uczelni i przedsiebiorstw z siedmiu krajów Unii Europejskiej: (details…)

Za ile?

Koszty przygotowania kursów i ich pilotażowy przebieg w roku 2011 sfinansuje w całości grant europejski i partnerzy projektu. Nauka jest całkowicie bezpłatna dla uczestników, którzy zgłoszą swój udział w roku 2011.

Jak?

Kursy online są przygotowane w formie elektronicznej do uczenia się na odległość. Instruktor i słuchacz potrzebują jedynie łącza internetowego i komputera z przeglądarką internetową.

Jak długo to trwa?

To zależy od Państwa wcześniejszej wiedzy i doświadczenia, możliwości czasowych i umiejętności przyswajania nowych wiadomości. Zalecany czas trwania jednego kursu to 2 godziny pięć razy w tygodniu w ciągu dwóch miesięcy.

Certyfikat

Uczestnicy, którzy pomyślnie ukończą kurs, mogą otrzymać certyfikat.