Internationalisation of Electronic Communications Training

Čo ponúkame?

Na týchto stránkach nájdete informácie o projekte IntEleCT a jeho kľúčových výstupov:

  • sada verejne dostupných online kurzov zameraných na oblasť elektronických komunikácií (podrobnosti…)

Pre koho?

Kurz je určený pre všetkých záujemcov, ktorí majú záujem o doplnenie znalostí v oblasti elektronických komunikácií a telekomunikačnej techniky o najnovšie poznatky a súvislosti (napríklad pre absolventov stredných či vysokých škôl, zamestnancov a skúsených odborníkov ako na technických, tak netechnických pozíciách).

Kto mi pomôže?

Kurz je podporovaný tútorom, čiže učiteľom e-learningového štúdia, ktorý Vás podľa potreby povedie ako po stránke technickej, tak aj odbornej.

Autori

Autori kurzu sú odborníci najmä z univerzít a priemyselných podnikov siedmych krajín EU (podrobnosti…)

Za koľko?

Náklady na vytvorenie kurzov a na ich pilotný beh po celý rok 2011 sú hradené z grantových prostriedkov EU a z prostriedkov partnerov projektu. Účastník kurzu, ktorý sa prihlási na štúdium v roku 2011, teda nehradí žiadne poplatky.

Ako?

Online kurzy sú ponúkané v elektronickej forme dostupné na diaľku. Účastník potrebuje iba pripojenie k Internetu a počítač s internetovým prehliadačom.

A doba štúdia?

To záleží na Vás, na Vašich predchádzajúcich znalostiach a skúsenostiach, na Vašich časových možnostiach, na schopnostiach vstrebávať novú látku. Doporučená doba štúdia sú dve hodiny päťkrát do týždňa po dobu dvoch mesiacov (na každý kurz).

Certifikáty

Úspešní účastníci kurzu môžu získať certifikát.